Ölenin geride bıraktığı mal ve haklar hangi işlemlerden sonra mirasçılarına intikal eder ?

  • Ölenin geride bıraktığı mal ve hakları techiz ve tekfin masrafları çıktıktan ,borçları belli bir sıraya göre ödendikten be vasiyeti de terekenin üçte birini aşmama kaydıyla yerine getirildikten sonra mirasçılarına derhal intikal eder.

Kaynak : Diyanet İşleri Bakanlığı