Tarih ve Arkeoloji

Türkçenin 40 civarında lehçesi var. Ama Batı listesinde almıyor… Mesela, Uygur Türkçesi Cengiz İmparatorluğunun resmi dilidir. Burada esas olan şunu görmektir: Batılı kaynaklar bile Çincei Sankritçe, Gerekçe, Farsça gibi çok eski sanılan dillerin kongerceden- Türkçeden- 3000 yıl sonra doğduğunu kabul etmektir. 1500 yıl boyunca Türkçe dünyanın tek dilidir ve gezegenimizin ana dilidir. Önce bu gerçeği görmek gerek…….

DEMİR hem Kongrece hem eski Uygarca da TANRI demektir.

DEMOKRASİ

‘Demokrasi tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000 lerde Kongerlerde görülmüştür.

Gerek ülkemizde gerek dünyada, sömürgenlerin dikte ettiği eğitim sistemi içinde Batının masalları ile yetişmiş olan günümüz aydınları beyinlerine enjekte edilen virütik bilgileri tartışılmaz ‘bilimsel gerçek’ olarak görürler. Bu saplantı içinde, entelektüel bir tutsak olduklarının bilincinde değildirler. Taşıdıkları önyargılarını sorgulamak bir anlamda özgürleşmek hiç akıllarına gelmez.

Bu açıdan bakılınca, DEMOKRASİ kelime ve kavramını Grek kökenli sayanlar, birilerinin ortaya saldığı virüsleri kapmış ve beyin enfeksiyonuna yakalanmış kurbanlardır.

Acıdır ki bugün aşağıdaki gerçekleri dile getirmek beş yüz yıl önce Dünya öküzün boynundadır diyenlere Dünya dönüyor demek gibi bir şeydir.

Demokrasi tarihte kelime ve kavram olarak ilk kez MÖ 3000 lerde Kengerlerde görülmüştür.

Demokrasi Grek Uygarlığında doğmuştur MÖ 500

Demokrasi Grekçe Demos ve Kratos kelimesinden oluşur.

Grekçe Demos halk Kratos güç yönetimi demektir.

Demokrasi Halkın gücü yönetimi demektir.

Bu ne menem i halkın yüzde doksanı köle doğar, köle ölür.

Kenger köle sınıfı vardır ama bir kölenin kral olma şansı da vardır.

Kadın erkek arasında eşitlik vardır.

Gençler meclisi ihtiyarlar meclisi vardır.

Kur kongrece çok güçlü demektir . Güç kuvvet atiklik hızlılık günümüz türkçesinde atak da denir.

Kurataku kongrece son hecesinin düşmesi ile krat, krata, kratos biçimine girmiş sözcükler olmuştur.

‘Dumu’ kelimesi bugün bile Kazakça ve Asya Türkçesinde oğul, nesil, çocuk yani doğma anlamına gelir.

‘Dumu’ kelimesi Kongrece Çocuk, oğul, damat, mahdum, nesil olarak geçer

Demo kelimesi grekçe halk demektir aynı kongrecenin arapçaya dönerken ismin değiştiği gibi demo kelimesi de başka dillere geçerken, dönerken, çevrilirken bir çok anlama gelir bunlar çok değişik anlamlar içerdiği için bunları araştırmak çok ama çok önemlidir.

Çalışmanızda bu kelimeleri özenle seçin sonuçlarında değişik anlam yaratacak bir şey demek istemezsiniz değil mi. 😀